Extra voordeel met een collectieve verzekering

Let op indien u reeds collectief verzekerd bent geldt deze aanbieding niet! Deze actie is mogelijk tot 1 januari 2024!

Menzis

U krijg korting over uw zorgpolis

Als u zich aanmeldt bij mkbzorg.com krijgt u korting over uw zorgpolis, de rest blijft hetzelfde. De verzekering blijft precies hetzelfde, het polisnummer blijft onveranderd en voor vragen neemt u nog steeds contact op met Menzis.

Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep (bijvoorbeeld werknemers van een bepaald bedrijf).

De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten tussen een zorgverzekeraar (in dit geval Menzis) en een persoon of instantie (in dit geval MKB Verzekeringen bv) die optreedt uit naam van de groep, bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf of organisatie. Vanwege de kostenvoordelen die een groepsgewijze verzekering voor de verzekeraar kan hebben kan de deelnemers een korting op de premie worden geboden.

Klik op Menzis om een offerte aan te vragen via uw werkgever. U kunt ons bellen voor collectieviteitsnummer van uw werkgever 050-3603340

De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.